Country Frequency

Country

Three-phase voltage (volts)

Frequency (hertz)

Number of wires (not including the ground wire)

Abu Dhabi

400 V

50 Hz

3, 4

Afghanistan

380 V

50 Hz

4

Albania

400 V

50 Hz

4

Algeria

400 V

50 Hz

4

American Samoa

208 V

60 Hz

3, 4

Andorra

400 V

50 Hz

3, 4

Angola

380 V

50 Hz

4

Anguilla

120/208 V / 127/220 V / 240/415 V

60 Hz

3, 4

Antigua and Barbuda

400 V

60 Hz

3, 4

Argentina

380 V

50 Hz

3, 4

Armenia

400 V

50 Hz

4

Aruba

220 V

60 Hz

3, 4

Australia

400 V

50 Hz

3, 4

Austria

400 V

50 Hz

3, 4

Azerbaijan

380 V

50 Hz

4

Azores

400 V

50 Hz

3, 4

Bahamas

208 V

60 Hz

3, 4

Bahrain

400 V

50 Hz

3, 4

Balearic Islands

400 V

50 Hz

3, 4

Bangladesh

380 V

50 Hz

3, 4

Barbados

200 V

50 Hz

3, 4

Belarus

380 V

50 Hz

4

Belgium

400 V

50 Hz

3, 4

Belize

190 V / 380 V

60 Hz

3, 4

Benin

380 V

50 Hz

4

Bermuda

208 V

60 Hz

3, 4

Bhutan

400 V

50 Hz

4

Bolivia

400 V

50 Hz

4

Bonaire

220 V

50 Hz

3, 4

Bosnia & Herzegovina

400 V

50 Hz

4

Botswana

400 V

50 Hz

4

Brazil

220 V / 380 V

60 Hz

3, 4

British Virgin Islands

190 V

60 Hz

3, 4

Brunei

415 V

50 Hz

4

Bulgaria

400 V

50 Hz

4

Burkina Faso

380 V

50 Hz

4

Burma (officially Myanmar)

400 V

50 Hz

4

Burundi

380 V

50 Hz

4

Cambodia

400 V

50 Hz

4

Cameroon

380 V

50 Hz

4

Canada

120/208 V / 240 V / 480 V / 347/600 V

60 Hz

3, 4

Canary Islands

400 V

50 Hz

3, 4

Cape Verde

400 V

50 Hz

3, 4

Cayman Islands

240 V

60 Hz

3

Central African Republic

380 V

50 Hz

4

Chad

380 V

50 Hz

4

Channel Islands (Guernsey & Jersey)

415 V

50 Hz

4

Chile

380 V

50 Hz

3, 4

China, People’s Republic of

380 V

50 Hz

3, 4

Colombia

220 V / 440 V

60 Hz

3, 4

Comoros

380 V

50 Hz

4

Congo, Democratic Republic of

380 V

50 Hz

3, 4

Congo, People’s Republic of

400 V

50 Hz

3, 4

Cook Islands

415 V

50 Hz

3, 4

Costa Rica

240 V

60 Hz

3, 4

Côte d’Ivoire (Ivory Coast)

380 V

50 Hz

3, 4

Croatia

400 V

50 Hz

4

Cuba

190 V / 440 V

60 Hz

3

Curaçao

220 V / 380 V

50 Hz

3, 4

Cyprus

400 V

50 Hz

4

Czech Republic

400 V

50 Hz

3, 4

Denmark

400 V

50 Hz

3, 4

Djibouti

380 V

50 Hz

4

Dominica

400 V

50 Hz

4

Dominican Republic

120/208 V / 277/480 V

60 Hz

3, 4

Dubai

400 V

50 Hz

3, 4

East Timor (Timor-Leste)

380 V

50 Hz

4

Ecuador

208 V

60 Hz

3, 4

Egypt

380 V

50 Hz

3, 4

El Salvador

200 V

60 Hz

3

England

415 V

50 Hz

4

Equatorial Guinea

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Eritrea

400 V

50 Hz

4

Estonia

400 V

50 Hz

4

Ethiopia

380 V

50 Hz

4

Faeroe Islands

400 V

50 Hz

3, 4

Falkland Islands

415 V

50 Hz

4

Fiji

415 V

50 Hz

3, 4

Finland

400 V

50 Hz

3, 4

France

400 V

50 Hz

4

French Guiana

380 V

50 Hz

3, 4

Gabon (Gabonese Republic)

380 V

50 Hz

4

Gambia

400 V

50 Hz

4

Gaza

400 V

50 Hz

4

Georgia

380 V

50 Hz

4

Germany

400 V

50 Hz

4

Ghana

400 V

50 Hz

3, 4

Gibraltar

400 V

50 Hz

4

Great Britain (GB)

415 V

50 Hz

4

Greece

400 V

50 Hz

4

Greenland

400 V

50 Hz

3, 4

Grenada

400 V

50 Hz

4

Guadeloupe

400 V

50 Hz

3, 4

Guam

190 V

60 Hz

3, 4

Guatemala

208 V

60 Hz

3, 4

Guinea

380 V

50 Hz

3, 4

Guinea-Bissau

380 V

50 Hz

3, 4

Guyana

190 V

60 Hz

3, 4

Haiti

190 V

60 Hz

3, 4

Holland (officially the Netherlands)

400 V

50 Hz

3, 4

Honduras

208 V / 230 V / 240 V / 460 V / 480 V

60 Hz

3, 4

Hong Kong

380 V

50 Hz

3, 4

Hungary

400 V

50 Hz

3, 4

Iceland

400 V

50 Hz

3, 4

India

400 V

50 Hz

4

Indonesia

400 V

50 Hz

4

Iran

400 V

50 Hz

3, 4

Iraq

400 V

50 Hz

4

Ireland (Eire)

415 V

50 Hz

4

Ireland, Northern

415 V

50 Hz

4

Isle of Man

415 V

50 Hz

4

Israel

400 V

50 Hz

4

Italy

400 V

50 Hz

4

Jamaica

190 V

50 Hz

3, 4

Japan

200 V

50 Hz / 60 Hz

3

Jordan

400 V

50 Hz

3, 4

Kazakhstan

380 V

50 Hz

3, 4

Kenya

415 V

50 Hz

4

Kiribati

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Korea, North

380 V

50 Hz

3, 4

Korea, South

380 V

60 Hz

4

Kosovo

230 V / 400 V

50 Hz

3

Kuwait

415 V

50 Hz

4

Kyrgyzstan

380 V

50 Hz

3, 4

Laos

400 V

50 Hz

4

Latvia

400 V

50 Hz

4

Lebanon

400 V

50 Hz

4

Lesotho

380 V

50 Hz

4

Liberia

208 V

60 Hz

3, 4

Libya

400 V

50 Hz

4

Liechtenstein

400 V

50 Hz

4

Lithuania

400 V

50 Hz

4

Luxembourg

400 V

50 Hz

4

Macau

380 V

50 Hz

3

Macedonia, Republic of (the former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM)

400 V

50 Hz

4

Madagascar

380 V

50 Hz

3, 4

Madeira

400 V

50 Hz

3, 4

Malawi

400 V

50 Hz

3, 4

Malaysia

415 V

50 Hz

4

Maldives

400 V

50 Hz

4

Mali

380 V

50 Hz

3, 4

Malta

400 V

50 Hz

4

Marshall Islands

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Martinique

380 V

50 Hz

3, 4

Mauritania

220 V

50 Hz

3, 4

Mauritius

400 V

50 Hz

4

Mayotte

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Mexico

220 V / 480 V

60 Hz

3, 4

Micronesia, Federated States of

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Moldova

400 V

50 Hz

4

Monaco

400 V

50 Hz

4

Mongolia

400 V

50 Hz

4

Montenegro

400 V

50 Hz

3, 4

Montserrat

400 V

60 Hz

4

Morocco

380 V

50 Hz

4

Mozambique

380 V

50 Hz

4

Myanmar (formerly Burma)

400 V

50 Hz

4

Namibia

380 V

50 Hz

4

Nauru

415 V

50 Hz

4

Nepal

400 V

50 Hz

4

Netherlands

400 V

50 Hz

3, 4

New Caledonia

380 V

50 Hz

3, 4

New Zealand

400 V

50 Hz

3, 4

Nicaragua

208 V

60 Hz

3, 4

Niger

380 V

50 Hz

4

Nigeria

415 V

50 Hz

4

Northern Ireland

415 V

50 Hz

4

North Korea

380 V

50 Hz

3, 4

Norway

230 V / 400 V

50 Hz

3, 4

Oman

415 V

50 Hz

4

Pakistan

400 V

50 Hz

3

Palau

208 V

60 Hz

3

Panama

240 V

60 Hz

3

Papua New Guinea

415 V

50 Hz

4

Paraguay

380 V

50 Hz

4

Peru

220 V

60 Hz

3

Philippines

380 V

60 Hz

3

Pitcairn Islands

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Poland

400 V

50 Hz

4

Portugal

400 V

50 Hz

3, 4

Puerto Rico

480 V

60 Hz

3, 4

Qatar

415 V

50 Hz

3, 4

Réunion

400 V

50 Hz

4

Romania

400 V

50 Hz

4

Russia (officially the Russian Federation)

380 V

50 Hz

4

Rwanda

400 V

50 Hz

4

Saba

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Saint Barthélemy (informally also referred to as Saint Barth’s or Saint Barts)

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Saint Kitts and Nevis (officially the Federation of Saint Christopher and Nevis)

400 V

60 Hz

4

Saint Lucia

400 V

50 Hz

4

Saint Martin

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Saint Helena

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Sint Eustatius

220 V

60 Hz

3, 4

Sint Maarten

220 V

60 Hz

3, 4

Saint Vincent and the Grenadines

400 V

50 Hz

4

Samoa

400 V

50 Hz

3, 4

San Marino

400 V

50 Hz

4

São Tomé and Príncipe

400 V

50 Hz

3, 4

Saudi Arabia

400 V

60 Hz

4

Scotland

415 V

50 Hz

4

Senegal

400 V

50 Hz

3, 4

Serbia

400 V

50 Hz

3, 4

Seychelles

240 V

50 Hz

3

Sierra Leone

400 V

50 Hz

4

Singapore

400 V

50 Hz

4

Slovakia

400 V

50 Hz

4

Slovenia

400 V

50 Hz

3, 4

Solomon Islands

[unavailable]

[unavailable]

[unavailable]

Somalia

380 V

50 Hz

3, 4

Somaliland

380 V

50 Hz

3, 4

South Africa

400 V

50 Hz

3, 4

South Korea

380 V

60 Hz

4

South Sudan

400 V

50 Hz

4

Spain

400 V

50 Hz

3, 4

Sri Lanka

400 V

50 Hz

4

Sudan

400 V

50 Hz

4

Suriname

220 V / 400 V

60 Hz

3, 4

Swaziland

400 V

50 Hz

4

Sweden

400 V

50 Hz

3, 4

Switzerland

400 V

50 Hz

3, 4

Syria

380 V

50 Hz

3

Tahiti

380 V

50 Hz / 60 Hz

3, 4

Taiwan

220 V

60 Hz

4

Tajikistan

380 V

50 Hz

3

Tanzania

415 V

50 Hz

3, 4

Thailand

400 V

50 Hz

3, 4

Togo

380 V

50 Hz

4

Tonga

415 V

50 Hz

3, 4

Trinidad & Tobago

115/230 V / 230/400 V

60 Hz

4

Tunisia

400 V

50 Hz

4

Turkey

400 V

50 Hz

3, 4

Turkmenistan

380 V

50 Hz

3

Turks and Caicos Islands

240 V

60 Hz

4

Uganda

415 V

50 Hz

4

Ukraine

400 V

50 Hz

4

United Arab Emirates (UAE)

400 V

50 Hz

3, 4

United Kingdom (UK)

415 V

50 Hz

4

United States of America (USA)

120/208 V / 277/480 V / 120/240 V / 240 V / 480 V

60 Hz

3, 4

United States Virgin Islands

190 V

60 Hz

3, 4

Uruguay

380 V

50 Hz

3

Uzbekistan

380 V

50 Hz

4

Vanuatu

400 V

50 Hz

3, 4

Venezuela

120 V

60 Hz

3, 4

Vietnam

380 V

50 Hz

4

Virgin Islands (British)

190 V

60 Hz

3, 4

Virgin Islands (USA)

190 V

60 Hz

3, 4

Wales

415 V

50 Hz

4

Yemen

400 V

50 Hz

4

Zambia

400 V

50 Hz

4

Zimbabwe

415 V

50 Hz

3, 4